Waarom Mindfulness?

Wat is

Mindfulness?

Mindfulness zet je denken en voelen met beide benen op de grond. Het leert je om niet bezig te zijn met herhalingen van herinneringen, fantasieën, of doemscenario’s voor de toekomst. Mindfulness leert je hier te blijven, in het huidige moment. Het is een houding waaruit vertrouwen in het oplossend vermogen van het leven spreekt.

Het leven zoals het zich aandient.

Hoe werkt

Mindfulness?

In de meditatieve training, bestaande uit onder meer aandachtsoefeningen, leer je om te gaan met denkpatronen. Je leert opborrelende patronen van gedachten, emoties en impulsen te herkennen en voorbij te laten gaan. Je observeert welk proces er aanwezig is en geeft het toestemming er te zijn. Het observeren en benoemen van het proces dat zich aanbiedt heeft een rechtstreeks effect op de denkruimte, de beperkte mogelijkheden van bewuste informatieverwerking. Dit is in strijd met processen die iets met de inhoud gaan doen en dus met de piekerende houding. De piekerende houding betekent dat je er continu over nadenkt en het “waarom” probeert te begrijpen. Alhoewel het lijkt dat mensen zichzelf beter begrijpen, blijkt ook dat er toch een vermindering is van het vermogen om problemen op te lossen en dat de negatieve stemming langer aanhoudt. De “waarom”-vraag leidt je alleen af van de rechtstreekse ervaring van de werkelijkheid en draagt bij aan het piekergedrag. Deze houding is dus niet productief. 

Mindfulness wil alleen vriendelijk aandacht geven aan wat er gebeurt hier en nu, zonder analyse. Dit betekent rechtstreeks ervaren, zonder zich af te vragen waarom, waarom,…?
Mindfulnessmeditatie verschilt duidelijk van concentratiemeditatie die vooral bedoeld is om de ontspanningsreactie te krijgen. Mindfulnessmeditatie heeft als doel aandacht te geven aan wat er in de ervaring verschijnt en dit te onderzoeken zonder in automatische gedachten, oordelen of reacties te vervallen.

“Zodat het hoogst mogelijke, mogelijk wordt.”