ACT

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Sessie 1
Acceptatie

Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Sessie 2
Defusie

Afstand nemen van je gedachten.

Sessie 3
Het zelf

Flexibel omgaan met je zelf(beeld)

Sessie 4
Hier en nu

Aandacht voor  het hier en nu.

Sessie 5
Waarden

Sessie 5 Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Sessie 6
Toegewijd handelen

Investeren in je waarde.

Bovenstaande onderwerpen kunnen door elkaar worden toegepast afhankelijk van de vraagstelling.

De kosten voor gehele training, 6x, 1x per 14 dagen, zijn € 180,00. Deze prijs is inclusief BTW. Duur sessie ongeveer 1 uur.

De locatie van de training is in de praktijk Rise and Shine gelegen aan de Loosduinenstraat 6 in Zoetermeer.