APK

Een APK keuring voor je auto is verplicht, om veilig de weg op te kunnen.
Voor mensen bestaat er ook een APK: Authentiek, Passie en Kracht.


Image

Zeker in deze moeilijke tijd kan je heel ver van jezelf verwijderd zijn en de vragen: wie ben ik?, wat wil ik? én wie wil ik zijn? komen niet of nauwelijks aan bod. Maar waarom?


Men wil niet egoïstisch zijn. Misschien is het handig om dit soms juist wel te zijn. Denk maar aan de veiligheidsinstructies in het vliegtuig met betrekking tot het zuurstof masker. “Eerst jezelf helpen, dan je kind of een ander “.
NEE, zeggen tegen het één is JA zeggen tegen jezelf.
Je Kracht gebruiken om je Passie te vinden en daardoor Authentiek te zijn.